Társulás


Az ügyvédi társulás az ügyvédi együttműködés legújabb formája.
 
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 101. §-a szerint, ügyvédi tevékenység tartós ellátása céljából, írásbeli társulási megállapodással, önálló jogalanyisággal nem rendelkező, saját név alatt működő ügyvédi társulás hozható létre. Az ügyvédi társulás tagja ügyvéd, európai közösségi jogász, külföldi jogi tanácsadó vagy ügyvédi iroda lehet. Az ügyvédi társulás nevét, létrejöttét, megszűnését, az ügyvédi társulást vezető, képviselő ügyvéd nevét, az ügyvédi társulásban részt vevő ügyvédek nevét, az ügyvédi társulásban résztvevők névhasználatának módját, illetve a résztvevők személyében történt változást írásba kell foglalni, valamint a területi kamarának be kell jelenteni.

Az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről szóló 8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat szerint, a társulási megállapodás felhatalmazást adhat arra, hogy az ügyvédi társulás keretében ellátandó ügyre a megbízást az ügyvédi társulás nevében az ügyvédi társulást vezető, képviselő személy vállalja, vagy az ügyvédi társulást képviselő ügyvéd ellenjegyzésével az ügyvédi társulásnak a társulási megállapodásban meghatározott vagy bármely tagja vállalja. Az ügyvédi társulás útján ellátandó ügy esetén ezt a tényt a megbízási szerződésben fel kell tüntetni. Az ügyvédi társulásként vállalt megbízás teljesítése során - a felek eltérő rendelkezése hiányában - az Üttv. 28. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségek, illetve jogok az ügyvédi társulás minden tagját terhelik, illetve megilletik. Az ügyvédi társulásként vállalt megbízás teljesítésében - a felek eltérő rendelkezése hiányában - az ügyvédi társulás tagjai, valamint azoknak az Üttv. 28. § (5) bekezdése szerinti tagjai és alkalmazottai járhatnak el.

Az ügyvédi társulás tagjai - az ügyvédi társulás keretében ellátandó ügyekben - egymás helyettesei.

A társulási szerződésben foglalt megállapodások nem érintik az ügyvédi társulás tagjainak azon jogát, hogy ügyvédi megbízást szabadon vállaljanak, valamint az ügyvédi megbízás elvállalásának korlátait.

Az ügyvédi társulás megszűnéséről, tagjainak változásáról az ügyvédi társulás ügyfeleit értesíteni, és a megbízási szerződéseket szükség szerint módosítani kell.